Okume / Okumen

Denominació científica: Aucoumea klaineana

Procedència geogràfica: Centre d'Àfrica

Descripció

 • Color albura: blanc grisenc.
 • Color duramen: rosa salmó.
 • Fibra: recta, entrellaçada o lleugerament ondada.
 • Pot produir asma

Impregnabilitat

 • Duramen: poc impregnable

Mecanització

 • Serrat: dificultats per repel
 • Clavat i cargolat: sense problemes.
 • Acabat: tractament previ amb tapaporus

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 440 kg/m3 fusta lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 12%. Fusta poc nerviosa
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1,5 molt tova - tova

Okume / Okumen
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 700 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 77.500 kg/cm2
 • Resistència a la compressió paral·lela 380 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 89 kg/cm2

Okume / Okumen
Observacions

 • El okumen laminat s'està usant abundantment en Europa per a fusteria de finestres