Okume / Okumen

Denominació científica: Aucoumea klaineana

Altres denominacions: Castellà: Okume, Okumen

Procedència geogràfica: Centre d'Àfrica

Descripció

• Color albura: blanc grisenc.
• Color duramen: rosa salmó.
• Fibra: recta, entrellaçada o lleugerament ondada.
• Pot produir asma

Okume / Okumen

Aplicacions

• Xapes decoratives.
• Taulers contraxapats
• Fusteria d'interior
• Mobiliari i ebenisteria.
• Vaixells d'esbarjo

Impregnabilitat

• Duramen: poc impregnable

Mecanització

• Serrat: dificultats per repel
• Clavat i cargolat: sense problemes.
• Acabat: tractament previ amb tapaporus

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 440 kg/m3 fusta lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 12%. Fusta poc nerviosa
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,5 molt tova - tova

Okume / Okumen

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 700 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 77.500 kg/cm2
• Resistència a la compressió paral·lela 380 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 89 kg/cm2

Okume / Okumen

Observacions

El okumen laminat s'està usant abundantment en Europa per a fusteria de finestres