Noguera europea

Denominació científica: Junglans regia L.

Altres denominacions: Castellà: Nogal europeo

Procedència geogràfica: Sud-est d'Europa, oest d'Àsia, nord-oest de la Índia i Himalaya

Descripció

• Albura: Groguenca a grisenca
• Duramen: Grisenc a marró amb vetes negres
• Fibra: Recta de vegades una mica ondada
• Gra: Mitjà

Noguera europea

Aplicacions

• Mobles fins d'interior i semi exterior. Talla, tornejats i mobles corbats
• Fusteria de buits i revestiments, interior : Portes, tarima, frisos, motlures, escales.
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Poc o gens impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes
• Assecat: Mitjanament ràpid. Risc de col·lapse i cimentat
• Raspallat i altres operacions: Sense problemes
• Encolat: Problemes amb coles alcalines.
• Clavat i cargolat: Fàcil.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 650 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,34 % fusta molt estable
- Relació entre contraccions 1,45% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,8 fusta semi dura

Noguera europea

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 970 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 113.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 590 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 970 kg/cm2

Noguera europea

Observacions

Rellevant diferència de color entre la albura molt clara i el duramen fosc