Noguera americana

  • Junglans nigra L.
  • Castellà: Cerezo negro americano
  • Estats Units i Canadà

Descripció

• Albura: Blanca groguenca a marró clar
• Duramen: Marró vermellós a marró fosc
• Fibra: Recta, excepte ocasions que és ondada
• Gra: Mitjà

Aplicacions

• Mobles fins d'interior. Talla, tornejats i mobles corbats
• Fusteria de buits i revestiments, interior : Portes, tarima, frisos, motlures, escales.
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: Poc o gens impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes
• Assecat: Lent. Risc de col·lapse i cimentat.
• Raspallat i altres operacions: Sense problemes
• Encolat: Fàcil.
• Clavat i cargolat: Fàcil.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 610 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,42% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,6 fusta semi dura

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1010 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 116.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 523 kg/cm2.

Observacions

Rellevant diferència de color entre la albura molt clara i el duramen fosc


Aviso

Aviso