Noguera americana

Denominació científica: Junglans nigra L.

Procedència geogràfica: Estats Units i Canadà

Descripció

 • Albura: Blanca groguenca a marró clar
 • Duramen: Marró vermellós a marró fosc
 • Fibra: Recta, excepte ocasions que és ondada
 • Gra: Mitjà

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: Poc o gens impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense problemes
 • Assecat: Lent. Risc de col·lapse i cimentat.
 • Raspallat i altres operacions: Sense problemes
 • Encolat: Fàcil.
 • Clavat i cargolat: Fàcil.
 • Acabat: Fàcil

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 610 kg/m3 fusta semi pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,42% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 3,6 fusta semi dura

Noguera americana
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1010 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 116.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 523 kg/cm2.

Noguera americana
Observacions

 • Rellevant diferència de color entre la albura molt clara i el duramen fosc