Noguera americana

Denominació científica: Junglans nigra L.

Procedència geogràfica: Estats Units i Canadà

Descripció

• Albura: Blanca groguenca a marró clar
• Duramen: Marró vermellós a marró fosc
• Fibra: Recta, excepte ocasions que és ondada
• Gra: Mitjà

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: Poc o gens impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes
• Assecat: Lent. Risc de col·lapse i cimentat.
• Raspallat i altres operacions: Sense problemes
• Encolat: Fàcil.
• Clavat i cargolat: Fàcil.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 610 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,42% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,6 fusta semi dura

Noguera americana

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1010 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 116.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 523 kg/cm2.

Noguera americana

Observacions

Rellevant diferència de color entre la albura molt clara i el duramen fosc