Mongoy

Denominació científica: Guibourtia ehie J. Leonard

Procedència geogràfica: Oest i centre d'Àfrica

Descripció

 • Albura: Blanc groguenca que s'enfosqueix amb la llum a grisenca.
 • Duramen: Marró grisenc amb vetes freqüents gris fosques.
 • Fibra: Recta. Amb freqüència lleugerament entrellaçada
 • Gra: Fi.
 • Defectes: Bosses de dipòsits blancs

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: Poc impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense més problemes que la seva duresa. • Assecat: Velocitat mitja a lenta. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: A més del problema de la duresa, és freqüent el repel a causa de la fibra entrellaçada.
 • Encolat: Sense dificultats.
 • Clavat i cargolat: Requereix pre trepanats
 • Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 800 kg/m3 fusta pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,49 % fusta nerviosa.
 • - Relació entre contraccions 1,89 tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 7,6 fusta dura

Mongoy
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.550 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 157.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 690 kg/cm2

Mongoy
Observacions

 • Habitualment són troncs de petit diàmetre, pel que és difícil aconseguir bons amples
 • Depenent de la procedència del seu vetejat negre, pot estar de molt marcat a molt lleuger