Mongoy

Denominació científica: Guibourtia ehie J. Leonard

Altres denominacions: Castellà: Mongoy, Ovengkol

Procedència geogràfica: Oest i centre d'Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc groguenca que s'enfosqueix amb la llum a grisenca.
• Duramen: Marró grisenc amb vetes freqüents gris fosques.
• Fibra: Recta. Amb freqüència lleugerament entrellaçada
• Gra: Fi.
• Defectes: Bosses de dipòsits blancs

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior i exterior. Moble tornejat.
• Fusteria d'interior, portes, revestiments, motlures, sòcols, frisos, escales.
• Fusteria d'exterior; portes i finestres.
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: Poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes que la seva duresa. • Assecat: Velocitat mitja a lenta. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: A més del problema de la duresa, és freqüent el repel a causa de la fibra entrellaçada.
• Encolat: Sense dificultats.
• Clavat i cargolat: Requereix pre trepanats
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 800 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,49 % fusta nerviosa.
- Relació entre contraccions 1,89 tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 7,6 fusta dura

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.550 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 157.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 690 kg/cm2

Observacions

• Habitualment són troncs de petit diàmetre, pel que és difícil aconseguir bons amples
• Depenent de la procedència del seu vetejat negre, pot estar de molt marcat a molt lleuger