Merbau

Denominació científica: Intsia spp

Altres denominacions: Castellà: Merbau

Procedència geogràfica: Sud-est d'Àsia i a Oceania

Descripció

• Albura: Groc pàl·lid amb reflexos verdosos.
• Duramen: Marró ataronjat recent tallat que es passa a color bronze i color marró fosc amb la llum. • Fibra: Recta. Amb freqüència lleugerament entrellaçada.
• Gra: Mitjà a bast

Merbau

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior i exterior.
• Moble tornejat i tallat
• Fusteria d'interior, portes, revestiments, motlures, sòcols, frisos, escales, parquet i sòls en general.
• Fusteria d'exterior; portes i finestres.
• Fusteria d'armar. Ponts. Construcció naval
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Difícil perquè a la seva duresa s'uneix un alt contingut en sílice que desgasta les eines, i olis que poden provocar irritacions.
• Assecat: Velocitat lenta a molt lenta. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: A més del problema de la duresa i de la sílice, és freqüent el repel a causa de la fibra entrellaçada.
• Encolat: Sense dificultats estalvi quan la superfície és molt oliosa, en aquest cas pot ser necessari la neteja prèvia.
• Clavat i cargolat: Requereix pre trepanats
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 810 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,38 % fusta estable.
- Relació entre contraccions 1639 sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 6,4 fusta dura

Merbau

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.350 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 154.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 670 kg/cm2

Merbau

Observacions

En l'actualitat la seva importació està limitada a fusta amb algun tipus d'elaboració, no simplement raspallada