Maple dur

  • Acer saccharum Marsh
  • Castellà: Maple duro, Arce duro americano
  • Estats Units, Canadà i Europa

Descripció

• Albura: blanc vermellós molt suau
• Duramen: vermell pàl·lid
• Fibra: Recta, en ocasions ondada
• Gra: Fi a molt fi

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior. Talla, tornejats i mobles corbats
• Fusteria de buits i revestiments, interior : Portes, tarima, parquet, frisos, motlures.
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: Poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Necessita potència.
• Assecat: Fàcil i mitjanament lent. Riscos de col·lapse, cimentat i ateulat
• Raspallat i altres operacions: A més dels problemes de potència, presenta repel.
• Encolat: Fàcil.
• Clavat i cargolat: Necessita pre trepanat, per a facilitar la penetració i impedir trencaments.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 700 kg/m3 fusta de semi lleugera a pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,49 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 2,06% tendència a deformar se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 4,5 fusta semi dura

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.090 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 126.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 540 kg/cm2

Observacions

La seva principal diferència amb el tou està en el color, el maple dur té un blanc brillant


Aviso

Aviso