Mansonia

Denominació científica: Mansonia altísima A. Chev.

Altres denominacions: Castellà: Mansonia

Procedència geogràfica: Oest d'Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc rosat.
• Duramen: Marró vermellós a marró grisenc.
• Fibra: Recta.
• Gra: Fi a mitjà

Mansonia

Aplicacions

• Mobles d'interior
• Fusteria d'interior, portes, revestiments, motlures, sòcols, frisos.
• Tauler contraxapat

Impregnabilitat

Impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes
• Assecat: Velocitat mitja. Riscos elevats de deformacions per ateulat i d'aparició de clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Sense problemes excepte els clàssics de repel en peces amb fibra entrellaçada
• Encolat: Sense dificultats
• Clavat i cargolat: Sense dificultats
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 640 kg/m3 fusta de semi lleugera a pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,52 % fusta nerviosa a molt nerviosa
- Relació entre contraccions 1,65% amb bastant tendència a deformar se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,3 fusta semi tova

Mansonia

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.350 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 117.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 590 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 1.150 kg/cm2

Mansonia

Observacions

També anomenada BETÉ. Presenta diferències importants de color depenent de la procedència, de morat a marró clar