Lenga

  • Nocthofagus pumilio Kras
  • Castellà: Lenga, Cerezo de Chile
  • Amèrica del sud

Descripció

• Albura: Blanc rosat
• Duramen: Groc rosat
• Fibra: Dreta
• Gra: Fi

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior. Talla, tornejats i mobles corbats
• Fusteria de buits i revestiments, interior : Portes, tarima, frisos, motlures, sòcols.
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Lent. Risc de deformació
• Raspallat i altres operacions: Sense problemes
• Encolat: Fàcil.
• Clavat i cargolat: Fàcil a regular.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 540 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,42 % fusta estable
- Relació entre contraccions 2,1% tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,2 fusta semi dura

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 820 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 98.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 480 kg/cm2

Observacions

Igual que el cirerer, al que substituïx en nombroses aplicacions, té una marcada diferència de color entre la albura i el duramen


Aquets son alguns dels productes en estoc amb aquesta fusta

Aviso

Aviso