Koto

Denominació científica: Pterygota bequaertii De Wild

Procedència geogràfica: Oest i centre d'Àfrica

Descripció

• Albura i duramen: blanc cremós a blanc groguenc
• Fibra: Recta, amb freqüència lleugerament entrellaçada
• Gra: Mitjà a bast

Impregnabilitat

Impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes.
• Assecat: Velocitat mitja. Riscos elevats de deformacions per ateulat i d'aparició de clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Sense problemes excepte els clàssics de repel en peces amb fibra entrellaçada
• Encolat: Sense dificultats
• Clavat i cargolat: Sense dificultats.
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 600 kg/m3 fusta de semi lleugera a pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,52 % fusta nerviosa a molt nerviosa
- Relació entre contraccions 2,2% amb bastant tendència a deformar se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,3 fusta semi tova

Koto

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.000 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 100.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 525 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 900 kg/cm2

Koto

Observacions

Koto