Koto

Denominació científica: Pterygota bequaertii De Wild

Procedència geogràfica: Oest i centre d'Àfrica

Descripció

 • Albura i duramen: blanc cremós a blanc groguenc
 • Fibra: Recta, amb freqüència lleugerament entrellaçada
 • Gra: Mitjà a bast

Impregnabilitat

 • Impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense problemes.
 • Assecat: Velocitat mitja. Riscos elevats de deformacions per ateulat i d'aparició de clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Sense problemes excepte els clàssics de repel en peces amb fibra entrellaçada
 • Encolat: Sense dificultats
 • Clavat i cargolat: Sense dificultats.
 • Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 600 kg/m3 fusta de semi lleugera a pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,52 % fusta nerviosa a molt nerviosa
 • - Relació entre contraccions 2,2% amb bastant tendència a deformar se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 2,3 fusta semi tova

Koto
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.000 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 100.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 525 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 900 kg/cm2

Koto
Observacions