Kosipo

Denominació científica: Entandrophragma candollei (Meliácea)

Altres denominacions: Castellà: Kosipo - Mahagoni

Procedència geogràfica: Es troba barrejat al bosc humit guineo-congolès des de Guinea fins Zaire i Angola. Es troba a la República Centreafricana, però no a Uganda.

Descripció

La fusta de duramen té un color marró-vermellós sobre un fons de vi. El parènquima dibuixa vetes fosques i mats, els vasos són visibles amb traces negroses, que són restes de resina que en el procés de duraminització s'han dipositat en els vasos, obstruint-los. La veta és generalment dreta, però als talls radials són visibles unes contraveta encintada formant bandes bastant llargues.

Kosipo

Aplicacions

· Fusteria exterior, finestres
· Fusteria interior, finestres, revestiments i escales
· Ebenisteria i mobiliari, xapa per a recobriments decoratius
· Construcció naval

Impregnabilitat

Albura: Mitjanament impregnable
Duramen: No impregnable

Mecanització

Serrat: Sense més problemes utilitzant màquines potents.
Assecat: Lent. Riscs de deformacions sobretot en el sentit longitudinal.
Raspallat: Pot presentar quelcom de dificultat a conseqüència de la frequent contrabeta.
Encolat: Sense problemes amb tots els tipus de cola.
Clavat i cargolat: Fàcil.
Acabat: Sense problemes sempre que previament se li apliqui un bon tapaporus.

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 690 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta estable a lleugerament nerviosa.
- Relació entre contraccions 1,55% sense tendència a deformar-se.
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,3 fusta semi dura.

Kosipo

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.246 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 92.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 542 kg/cm3
• Resistència a la tracció paral·lela 2,7 kgf/cm2 (dèbil)

Kosipo