Jatoba

Denominació científica: Hymenaea spp

Procedència geogràfica: Amèrica del sud, Carib i Antilles

Descripció

 • Albura: Blanc rosat.
 • Duramen: Marró rosat a marró vermellós.
 • Fibra: Recta, de vegades lleugerament entrellaçada.
 • Gra: Fi a mitjà
 • Defectes característics: Tensions de creixement i incrustacions petries

Impregnabilitat

 • Albura: Mitjanament impregnable
 • Duramen: Poc impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense més problemes que la seva duresa i els del seu certa abrasivitat
 • Assecat: Mitjà a lent. Riscos lleugers de deformacions i clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Difícil per la seva duresa, abrasivitat i pel risc de repel en peces amb fibra entrellaçada. Convé realitzar la mecanització molt lentament.
 • Encolat: Els tanins dificulten una bona adherència
 • Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats
 • Acabat: no presenta problemes especials

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 950 kg/m3 fusta molt pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta d'estable a nerviosa
 • - Relació entre contraccions 1,9% tendència a deformar se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 8,5 fusta molt dura

Jatoba
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.338 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 180.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 750 kg/cm2

Jatoba
Observacions