Iroko

Denominació científica: Clorophora excelsa Benth.&Hooff.; C. regia A. Chev

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc groguenc
• Duramen: Marró groguenc que torna a marró vermellós amb la llum
• Fibra: Recta, amb freqüència lleugerament entrellaçada
• Gra: Mitjà a bast

Iroko

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense dificultats excepte certa abrasivitat de dipòsits calcaris que conté
• Assecat: Mitjà a lent. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Relativament bé, salvo per la seva abrasivitat i pel risc de repel quan presenta fibra entrellaçada
• Encolat: Problemes amb les coles de caseína
• Clavat i cargolat: Sense problemes
• Acabat: Té tanins que poden inhibir l'assecat de vernissos oxidants, com els poliuretans o altres

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 650 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,36 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,57% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,9 fusta semi dura

Iroko

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 955 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 105.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 540 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 800 kg/cm2

Iroko

Observacions

• La albura és recomanable no utilitzar-la
• En algunes zones, i de forma errònia, l'anomenen Teka
• Al serrar-lo, presenta coloracions diverses que s'igualen posteriorment