Ipé

Denominació científica: Tabebuia spp

Procedència geogràfica: Amèrica central i Amèrica del sud

Descripció

 • Albura: Blanc groguenc.
 • Duramen: Marró fosc amb un to verdós molt característic.
 • Fibra: Recta, amb freqüència entrellaçada o molt entrellaçada.
 • Gra: Fi a mitjà

Impregnabilitat

 • Albura: Mitjanament impregnable
 • Duramen: Poc impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense més problemes que la seva duresa. Desafilat molt ràpid
 • Assecat: Lent. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Difícil per la seva duresa i per l'elevat risc de repel Convé realitzar la mecanització molt lentament.
 • Encolat: Els tanins dificulten una bona adherència.
 • Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats.
 • Acabat: Els dipòsits de gomes poden inhibir l'adherència dels vernissos

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 1.050 kg/m3 fusta molt pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,41 % fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,27% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 8,5 fusta molt dura

Ipé
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.750 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 200.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 890 kg/cm2

Ipé
Observacions

 • Fusta que actualment té molta demanda i que l'oferta és escassa.
 • Hi ha diverses espècies que la poden substituir adequadament.
 • Pel que fa a preu està situada a la gamma alta pel fet que l'oferta és molt limitada, però, la demanda no deixa de créixer pel fet que és considerada una de les millors fustes tropicals per a exterior.