Grapia

Denominació científica: Apuleia molaris

Procedència geogràfica: América central

Descripció

• La fusta és de color groguenc a marró daurat

Impregnabilitat

• Duramen: poc impregnable
• Albura: lleugerament impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes que la seva duresa

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat: 880 kg/m3. Fusta pesada
• Duresa (Chaláis Meudon) 7,8. Fusta molt dura

Grapia

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica: 1.820 kg/cm2
• Mòdul d'Elasticitat: 129.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió paral·lela 644 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela: 1.150 kg/cm2

Grapia

Observacions

Grapia