Grapia

Denominació científica: Apuleia molaris

Procedència geogràfica: América central

Descripció

  • La fusta és de color groguenc a marró daurat

Impregnabilitat

  • Duramen: poc impregnable
  • Albura: lleugerament impregnable

Mecanització

  • Serrat: Sense més problemes que la seva duresa

Propietats físiques

  • Densitat aparent al 12% d'humitat: 880 kg/m3. Fusta pesada
  • Duresa (Chaláis Meudon) 7,8. Fusta molt dura

Grapia
Propietats mecániques

  • Resistència a flexió estàtica: 1.820 kg/cm2
  • Mòdul d'Elasticitat: 129.000 kg/cm2
  • Resistència a la compressió paral·lela 644 kg/cm2
  • Resistència a la tracció paral·lela: 1.150 kg/cm2

Grapia
Observacions