Freixe Europeu

Denominació científica: Fraxinus excelsior L.; F. angustifolia Vahl;

Procedència geogràfica: Europa, incloent a les Illes Britàniques, nord d'Àfrica i est d'Àsia

Descripció

• Albura i duramen: blanca a blanca rosada
• Fibra: Recta
• Gra: Mig
• Defectes característics: Nusos ull de perdiu. Fals cor fosc

Impregnabilitat

Mitjanament impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil. De ràpid a mitjanament lent
• Raspallat: Fàcil. Es corba relativament bé
• Encolat: Fàcil, salvo amb coles de resorcina
• Clavat i cargolat: Necessitat de pre trepanat
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 690 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,45 % fusta d'estable a nerviosa
- Relació entre contraccions 1,64% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 4,2 fusta semi dura

Freixe Europeu

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1130 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 129.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 510 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 1450 kg/cm2

Freixe Europeu

Observacions

• Pot tenir la zona central del tronc d'un color fosc olivaci.
• Existeix també el freixe americà, bastant abundant en Estats Units i Canadà. Té aspectes i característiques molt similars a l'europeu