Framiré

Denominació científica: Terminalia ivorensis A. Chev

Altres denominacions: Castellà: Framiré

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc groguenc.
• Duramen: groc a marró groguenc.
• Fibra: Recta, en ocasions lleugerament entrellaçada
• Gra: Mitjà

Framiré

Aplicacions

• Mobles d'interior i exterior
• Fusteria d'interior, portes, escales, revestiments, motlures, sòcols, frisos
• Fusteria d'exterior, portes i finestres
• Tauler contraxapat

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil, de mitjà a ràpid. Lleuger risc de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Fàcil. Risc de repel en peces amb fibra entrellaçada
• Encolat: Fusta àcida que pot produir problemes amb coles àcides
• Clavat i cargolat: Fàcil
• Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 530 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,34 % fusta molt estable
- Relació entre contraccions 1,5% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,9 fusta de tova a semi tova

Framiré

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 870 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 94.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 450 kg/cm2

Framiré

Observacions

Amb freqüència presenta picades