Embero

  • Lovoa trichiiloides Harms
  • Castellà: Embero; Nvero; Dibetou, Nogal africano
  • Àfrica

Descripció

• Albura: Gris groguenc clar
• Duramen: Marró grisenc a groguenc
• Fibra: Recta, amb molta freqüència amb la fibra lleugerament entrellaçada
• Gra: Fi a mitjà

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior. Moble tornejat
• Fusteria d'interior, portes, revestiments, motlures, sòcols, frisos, parquet
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Poc o gens impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes, excepte la possible irritació de la pols
• Assecada: Velocitat mitja a ràpida. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Sense problemes excepte el repel que produïx les peces amb la fibra entrellaçada i l'indicat amb la pols
• Encolada: Riscos de taques amb coles alcalines
• Clavat i cargolat: Riscos de enfonsament. Es recomana pre-trepanats
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 540 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,4% fusta estable
- Relació entre contraccions 1,61 sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,7 fusta semi tova

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 900 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 87.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 470 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 850 kg/cm2

Observacions

Presenta vetes molt marcades de color fosc i fins i tot la vena grassa que és una ratlla fina i de color negre


Aquets son alguns dels productes en estoc amb aquesta fusta

Aviso

Aviso