Doussié

  • Afzelia spp
  • Castellà: Doussié
  • Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc groguenc
• Duramen: Marró vermellós
• Fibra: Recta, en ocasions lleugerament entrellaçada
• Gra: Mitjà

Aplicacions

• Mobles d'interior i exterior
• Fusteria d'interior, portes, escales, revestiments, motlures, sòcols, frisos, parquet
• Fusteria d'exterior, portes i finestres
• Fusteria d'armar interior i exterior
• Xapes decoratives
• Boteria

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes que la seva duresa
• Assecat: Relativament lent. Amb pocs riscos de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Fàcil. Risc de repel en peces amb fibra entrellaçada
• Encolat: Sense problemes
• Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanat.
• Acabat: Els dipòsits de gomes poden inhibir localment l'adherència dels vernissos

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 790 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,34% fusta molt estable
- Relació entre contraccions 1,4% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 7,4 fusta dura

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.730 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 137.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 740 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 1.200 kg/cm2

Observacions

La Albura és recomanable no utilitzar-la.


Aviso

Aviso