Dabema

Denominació científica: Piptadeniastrum africanum

Altres denominacions: Castellà: Tom, Dabema

Procedència geogràfica: La Costa Occidental d'Àfrica, especialment la Cosa de Marfil, Nigeria, Camerún, Gabón, Congo i Zaire.

Descripció

L'albura i duramen de la fusta de Dabema són bastant diferents. L'albura té un color blanc grisenc, mentre que el duramen té un acolorit bastant variable: marró-pàl·lid-daurat, groc verdós o gris groguenc, que recorda de vegades al roure.
Els anells de creixement són poc visibles.
El gra és més aviat bast.
El repel (contrafil) és freqüent, però regular la major part de les vegades. Dóna a la xapes radials un aspecte àmpliament allistat.

Dabema

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sempre que s'utilitzi serres resistents, potents i dotades d'una bona aspiració (la mecanització d'aquesta fusta produeix pols irritable).
• Assecat: Generalment és lenta i difícil de secar, tant a l'aire lliure com en càmara.
• Raspallat: Degut al contrafil frequent i a vegades molt acusat de la fusta, no dona resultats satisfactoris a menys que s'utilitzin angles d'atac reduïts, al voltant de 15º. Pel contrari, s'espiga bé. El polit de la fusta permet eliminar en part de les imperfeccions de l'elaboració.
• Encolat: Sense dificultats
• Clavat i cargolat: Sense dificultats
• Acabat: Es pinta o s'envernissa sense dificultats, previament aplicant un tractament de tapa poros. Tot i que no és una fusta adequada per envernissar, pel contrari es tenyeix bé i es pinta fàcilment.

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 700 kg/m3 fusta semi dura.
• Estabilitat dimensional

- Contracció volumètrica total 14 % fusta estable a lleugerament nerviosa

• Duresa (Chaláis-Meudon) 4,1 fusta semi dura

Dabema

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 110 M Pa (N/mm2)
• Mòdul d'elasticitat 11.000 M Pa (N/mm2)
• Resistència a la compressió 58 M Pa (N/mm2)

Dabema