Cumarú

Denominació científica: Dipterix spp

Altres denominacions: Castellà: Cumarú

Procedència geogràfica: Amèrica central i nord de la Amazonia

Descripció

• Albura: Blanc groguenc
• Duramen: marró groguenc a marró vermellós
• Fibra: Recta, amb freqüència bastant entrellaçada
• Gra: Mitjà

Cumarú

Aplicacions

• Fusteria d'interior, portes, escales, revestiments, motlures, sòcols, frisos i sobretot parquet
• Fusteria d'exterior, portes i finestres.
• Fusteria d'armar, interior i exterior
• Xapes decoratives
• Boteria

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Difícil per la seva duresa i pel seu contingut en sílice, necessitant serres estilitades i elevada potència
• Assecat: Molt lent. Lleuger risc de fonamentació. Risc elevat de clivelles o esquerdes i menys de deformacions
• Raspallat: Difícil per la seva duresa, presentant repel generalitzat per la seva fibra entrellaçada. Convé realitzar el mecanitzat molt lentament
• Encolat: Es descriuen problemes pel seu contingut en tanins
• Clavat i cargolat: dificultat pròpia a causa de la seva duresa. Necessita pre trepanats
• Acabat: El repel obliga a un cuidadós fregat

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 1.020 kg/m3 fusta molt pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,49 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 1,4% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 11,0 fusta molt dura

Cumarú

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.780 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 220.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió paral·lela 680 kg/cm2

Cumarú

Observacions

És la fusta de Sud-américa semblant al Talí-Elondo africà. Espècie molt adequada para Deck d'exteriors, un bon substitut del Ipé i amb freqüència és confós amb aquest