Cirerer europeu

Denominació científica: Prunus avium L.

Procedència geogràfica: Europa, part oriental d'Àsia i nord d'Àfrica

Descripció

• Albura: Rosada pàl·lida
• Duramen: Rosat a vermell
• Fibra: Recta
• Gra: Fi a molt fi
• Defectes característics: Verdejat conseqüència d'atacs cromo genis

Cirerer europeu

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes
• Assecat: Fàcil si es fa lent
• Raspallat i altres operacions: Sense problemes
• Encolat: Dificultats amb coles àcides en calent
• Clavat i cargolat: Fàcil
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 620 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,45% fusta d'estable a nerviosa
- Relació entre contraccions 1,65% tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 4,3 fusta semi dura

Cirerer europeu

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 980 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 102.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 490 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 980 kg/cm2

Cirerer europeu

Observacions

Cirerer europeu