Cirerer americà

  • Prunus serotina Ehrth
  • Castellà: Cerezo americano, Cerezo negro americano
  • Amèrica del Nord

Descripció

• Albura: Rosat blanquinós
• Duramen: Marró vermellós a vermell
• Fibra: Recta
• Gra: Fi

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior: Talla, tornejats i mobles corbats
• Fusteria de buits i revestiments, interior : Portes, finestres, tarima, parquet, frisos, motlures
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: Mitjanament impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil i ràpid. Risc de ateulat
• Raspallat i altres operacions: Sense problemes
• Encolat: Alguns problemes amb coles àcides en calent
• Clavat i cargolat: Fàcil a regular
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 560 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,38 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,92% tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,2 fusta semi dura

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 850 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 103.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 490 kg/cm2

Observacions

- Albura clara i molt diferenciada del duramen
- Presenta bosses de resina.


Aviso

Aviso