Castanyer

Denominació científica: Castanea sativa Mill

Altres denominacions: Castellà: Castaño

Procedència geogràfica: Europa i d'Àsia

Descripció

• Albura: Blanc groguenc
• Duramen: Marró a marró color salmó
• Fibra: Recta
• Gra: Mig
• Defectes característics: Nusos ull de perdiu, acebat.

Castanyer

Aplicacions

• Mobles rústics d'interior i exterior
• Fusteria de buits i revestiments d'interior i exterior: Portes, finestres, tarimes, frisos, motlures. • Fusteria d'armar, interior i exterior
• Xapes decoratives
• Boteria

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Lent. Risc de col·lapse, cimentat i clivelles o esquerdes internes i externes
• Raspallat: Fàcil.
• Encolat: Fusta àcida, risc de reacció amb coles alcalines
• Clavat i cargolat: Necessitat de pre trepanat
• Acabat: Riscos derivats de la seva acidesa

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 590 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,39 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,54% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,5 fusta semi tova

Castanyer

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 710 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 100.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 460 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 1280 kg/cm2

Castanyer