Castanyer

Denominació científica: Castanea sativa Mill

Procedència geogràfica: Europa i d'Àsia

Descripció

 • Albura: Blanc groguenc
 • Duramen: Marró a marró color salmó
 • Fibra: Recta
 • Gra: Mig

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil, sense problemes
 • Assecat: Lent. Risc de col·lapse, cimentat i clivelles o esquerdes internes i externes
 • Raspallat: Fàcil.
 • Encolat: Fusta àcida, risc de reacció amb coles alcalines
 • Clavat i cargolat: Necessitat de pre trepanat
 • Acabat: Riscos derivats de la seva acidesa

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 590 kg/m3 fusta semi lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,39 % fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,54% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 2,5 fusta semi tova

Castanyer
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 710 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 100.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 460 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 1280 kg/cm2

Castanyer
Observacions