Caoba

Denominació científica: Swietenia macrophylla King.

Procedència geogràfica: Amèrica central, zona tropical de Amèrica del sud i carib.
Aquesta fusta esta inclosa en la llista d'espècies del cites

Descripció

 • Albura: Blanc groguenc
 • Duramen: Marró rosat a vermell clar, que s'enfosqueix amb la llum
 • Fibra: Recta o lleugerament entrellaçada
 • Gra: Fi a mitjà

Impregnabilitat

 • Albura: Mitjà a poc impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil, sense problemes
 • Assecat: Fàcil i ràpid. Lleuger risc de deformacions
 • Raspallat: Sense problemes
 • Encolat: Sense problemes
 • Clavat i cargolat: Fàcil
 • Acabat: Sense problemes, llevat amb vernissos de polièster amb els quals pot donar problemes

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 570 kg/m3 semi lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,22 % fusta extraordinàriament estable
 • - Relació entre contraccions 1,42% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 2,7 fusta semi tova

Caoba
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 830 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 89.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 450 kg/cm2

Caoba
Observacions

 • Atenció, molt important: Espècie protegida pel conveni CITES. Està continguda en l'Apèndix II. Per tant, necessita d'un permís especial d'exportació o d'un certificat de reexportació. Ha de exigir-se quan es realitzi la seva compra.
 • Hi ha diferències de requisits per a la seva comercialització en funció de la subespècie i l'origen. Consultar el Conveni CITES