Caoba

Denominació científica: Swietenia macrophylla King.

Altres denominacions: Castellà: Caoba

Procedència geogràfica: Amèrica central, zona tropical de Amèrica del sud i carib.
Aquesta fusta esta inclosa en la llista d'espècies del cites

Descripció

• Albura: Blanc groguenc
• Duramen: Marró rosat a vermell clar, que s'enfosqueix amb la llum
• Fibra: Recta o lleugerament entrellaçada
• Gra: Fi a mitjà

Caoba

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior i exterior Mobles tornejats, tallats i corbats
• Fusteria d'interior, revestiments, motlures, sòcols, frisos
• Fusteria exterior: Finestres i portes
• Xapes decoratives i tauler contraxapat
• Construcció naval

Impregnabilitat

• Albura: Mitjà a poc impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil i ràpid. Lleuger risc de deformacions
• Raspallat: Sense problemes
• Encolat: Sense problemes
• Clavat i cargolat: Fàcil
• Acabat: Sense problemes, llevat amb vernissos de polièster amb els quals pot donar problemes

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 570 kg/m3 semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,22 % fusta extraordinàriament estable
- Relació entre contraccions 1,42% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,7 fusta semi tova

Caoba

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 830 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 89.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 450 kg/cm2

Caoba

Observacions

Atenció, molt important: Espècie protegida pel conveni CITES. Està continguda en l'Apèndix II. Per tant, necessita d'un permís especial d'exportació o d'un certificat de reexportació.
Ha de exigir-se quan es realitzi la seva compra.
Hi ha diferències de requisits per a la seva comercialització en funció de la subespècie i l'origen. Consultar el Conveni CITES