Bubinga

  • Guibourtia spp
  • Castellà: Bubinga
  • Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc vermellós
• Duramen: Marró vermellós a vermell
• Fibra: Recta, o lleugerament entrellaçada.
• Gra: Fi

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior i exterior. Mobles tornejats i corbats
• Fusteria d'interior, portes, escales, revestiments, parquet, motlures, sòcols, frisos
• Fusteria exterior, portes, finestres
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Necessita de gran potència, però no suposa més problemes que la seva duresa.
• Assecat: Lent, amb molts de riscos de clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Costós per la seva duresa, però solament presenta risc de repel en peces amb fibra entrellaçada
• Encolat: Sense problemes.
• Clavat i cargolat: A causa de la seva duresa requereix realitzar pre trepanats.
• Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 910 kg/m3 fusta molt pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,47 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 1,62% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 8,4 fusta molt dura

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.560 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 171.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 720 kg/cm2

Aviso

Aviso