Bedoll

Denominació científica: Betula pendula Roth.
B. pubescens Ehrh

Procedència geogràfica: Europa

Descripció

• Albura i duramen: blanc groguenc a blanc ataronjat suau
• Fibra: Recta, ocasionalment ondada
• Gra: Fi
• Defectes: Nusos petits, esbalaïment i lleugeres podricions

Impregnabilitat

• De impregnable a mitjanament impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil i ràpid, pràcticament sense defectes.
• Raspallat: Fàcil.
• Encolat: Fàcil
• Clavat i cargolat: Convé realitzar pre trepanat
• Acabat: El tint ho pren de forma irregular. Els vernissos agafen sense problemes.

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 650 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
• Coeficient de contracció volumètric 0,38 % fusta estable
• Relació entre contraccions 1,4% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,1 fusta semi dura
 

Bedoll

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.548 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 170.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 526 kg/cm2

Bedoll

Observacions

Es tracta d'una fusta molt apreciada pel seu color clar