Bahia

Denominació científica: Hallea ciliata Leroy; H. Stipulosa O. Kuntze; H. Rubrostipulata Leroy

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura i duramen: beix rosat a marró rosat
• Fibra: Recta, en ocasions lleugerament entrellaçada
• Gra: Fi
• Defectes: Ocasionalment cor podrit

Impregnabilitat

Impregnable a mitjanament impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, tret que presenta sílice que provoca ràpid desgast de les serres i al·lèrgies
• Assecat: Velocitat mitja a ràpida. Riscos petits de deformacions i d'aparició de clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Sense problemes estalvi per la sílice ja indicada
• Encolat: Sense dificultats
• Clavat i cargolat: Sense dificultats
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 560 kg/m3 fusta de semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,67 sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,9 fusta tova
 

Bahia

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 850 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 90.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 410 kg/cm2

Bahia

Observacions

Habitualment són troncs de petit diàmetre pel que és difícil aconseguir taulons d'amples bons.