Ayous o samba

Denominació científica: Triplochiton scleroxylon K. Schum

Procedència geogràfica: Oest i centre d'Àfrica

Descripció

• Albura i duramen: blanc cremós a blanc groguenc pàl·lid.
• Fibra: Recta, ocasionalment lleugerament entrellaçada
• Gra: Mitjà a bast

Impregnabilitat

Poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes
• Assecat: Ràpid i fàcil. Riscos molt petits de deformacions i gruixos o esquerdes
• Raspallat: Sense problemes
• Encolat: Sense dificultats
• Clavat i cargolat: Sense dificultats
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 380 kg/m3 fusta lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,33 % fusta molt estable
- Relació entre contraccions 1,73% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,2 fusta tova

Ayous o samba

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 620 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 59.500 kg/cm2
• Resistència a la compressió 285 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 480 kg/cm2.

Ayous o samba

Observacions

Ayous o samba