Avet

Denominació científica: Picea abies Karst

Procedència geogràfica: Centre, sud i nord d'Europa

Descripció

 • Albura i duramen : Blanca groguenc
 • Fibra: Dreta
 • Gra: Mig a fi
 • Defectes característics: Nusos petits o mitjans en funció de la qualitat seleccionada. Nusos sans i en algun cas saltadissos.

Impregnabilitat

 • Albura: Poc impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil, sense dificultats
 • Assecat: Ràpid amb el risc de clivelles o esquerdes i d'ateulat
 • Raspallat: Sense dificultats
 • Encolat: Bo
 • Clavat i cargolat: Tendint a esquerdar-se. Poca resistència a l'arrencada
 • Acabat: Tintat desigual.

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 450 kg/m3 fusta lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,44 % fusta estable
 • - Relació entre contraccions 2,1% tendent a corbar
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1,5 fusta tova

Avet
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica: 710 kg/cm2.
 • Mòdul d'elasticitat: 110.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió: 450 kg/cm2

Avet
Observacions

 • Fusta de creixement lent
 • Fusta poc impregnable, quan es fa el tractament autoclau s'aconsegueix la classe 3 com a màxim.