Avet

Denominació científica: Picea abies Karst

Altres denominacions: Castellà: Abeto rojo

Procedència geogràfica: Centre, sud i nord d'Europa

Descripció

• Albura: Blanca groguenca
• Duramen: Groc vermellós
• Fibra: Dreta
• Gra: De Mitjà a fi
• Defectes característics: Nusos petits, sans o saltadors molt abundants.

Avet

Aplicacions

• Fusteria d'interior. Fusta laminada; Fusteria interior per revestiments, frisos; cèrcols, pre cercats, motlures, sòcols.
• Xapes decoratives
• Instruments musicals
• Envasos i embalatges

Impregnabilitat

• Albura: Poc impregnable
• Duramen: No impregnable


Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense dificultats
• Assecat: Ràpid amb el risc de clivelles o esquerdes i d'ateulat
• Raspallat: Sense dificultats
• Encolat: Bo
• Clavat i cargolat: Tendint a esquerdar-se. Poca resistència a l'arrencada
• Acabat: Tintat desigual.

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 450 kg/m3 fusta lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,44 % fusta estable
- Relació entre contraccions 2,1% tendent a corbar
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,5 fusta tova

Avet

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica: 710 kg/cm2.
• Mòdul d'elasticitat: 110.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió: 450 kg/cm2

Avet

Observacions

• Fusta de creixement lent
• En algunes zones d'Espanya, se'ls denomina ''Flandes''