Akoga

Denominació científica: Lophira alata

Procedència geogràfica: Oest i Centre d'Àfrica.

Descripció

 • Duramen: és de color marró xocolata fosca. La seva tonalitat s'enfosqueix encara més amb l'exposició a la llum.
 • Fibra: Sol ser bastant irregular i a vegades entrellaçada.
 • Gra: Bast

Impregnabilitat

 • Duramen: No impregnable.
 • Albura: mitjanament impregnable.

Propietats físiques

 • Serrat: Sense problemes si la maquinaria és potent i ben utillada.
 • Assecat: Molt lent, s'ha d'efectuar de forma prudent per alt risc de fendes i clivelles.
 • Raspallat: Sense problemes sempre que s'utilitzin màquines potents.
 • Encolat: La fusta s'encola bé amb les resines sintètiques.
 • Clavat i cargolat: Previament cal taladrar la fusta.
 • Acabat: Sense problemes

Akoga
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 190 M Pa (N/m,m2)
 • Mòdul d'elasticitat 17.000 M Pa (N/m,m2)
 • Resistència a la compressió 100 M Pa (N/m,m2)

Akoga
Observacions