Akoga

Denominació científica: Lophira alata

Procedència geogràfica: Oest i Centre d'Àfrica.

Descripció

• Duramen: és de color marró xocolata fosca. La seva tonalitat s'enfosqueix encara més amb l'exposició a la llum.
• Fibra: Sol ser bastant irregular i a vegades entrellaçada.
• Gra: Bast

Impregnabilitat

Duramen: No impregnable.
Albura: mitjanament impregnable.

Propietats físiques

• Serrat: Sense problemes si la maquinaria és potent i ben utillada.
• Assecat: Molt lent, s'ha d'efectuar de forma prudent per alt risc de fendes i clivelles.
• Raspallat: Sense problemes sempre que s'utilitzin màquines potents.
• Encolat: La fusta s'encola bé amb les resines sintètiques.
• Clavat i cargolat: Previament cal taladrar la fusta.
• Acabat: Sense problemes

Akoga

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 190 M Pa (N/m,m2)
• Mòdul d'elasticitat 17.000 M Pa (N/m,m2)
• Resistència a la compressió 100 M Pa (N/m,m2)

Akoga

Observacions

Akoga