Acajou

Denominació científica: Científica: Khaya spp

Procedència geogràfica: Centre , est i oest d'Àfrica

Descripció

 • Albura: Blanc rosat
 • Duramen: Marró rosat a vermell clar, que s'enfosqueix amb la llum
 • Fibra: Recta, amb freqüència entrellaçada de lleugera a mitjà
 • Gra: Mig
 • Defectes característics: Tensions de creixement, cor tou.

Impregnabilitat

 • Albura: mitjanament impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil, encara que existeixen riscos de deformacions per tensions de creixements
 • Assecat: Fàcil i ràpid. Lleuger risc de deformacions, sobretot amb fusta entrellaçada molt acusada
 • Raspallat: Risc de repel amb peces amb la fibra entrellaçada
 • Encolat: Sense problemes
 • Clavat i cargolat: Fàcil
 • Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 510 kg/m3 semi lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • Coeficient de contracció volumètric 0,41 % fusta estable
 • Relació entre contraccions 1,52% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1,9 fusta tova

Acajou
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 760 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 94.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 460 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela a les fibres 600 kg/cm2

Acajou
Observacions

 • També se la coneix amb el nom de Samanguila.
 • Clara diferència de color entre l'albura i el duramen.
 • Com que pot tenir la fibra entrellaçada, després del raspallat pot seguir quedant el que anomenem “repel·lo”, ja que les fulles no tallen bé la fibra i ho que fan és arrencar-la.