Acajou

Denominació científica: Científica: Khaya spp

Procedència geogràfica: Centre , est i oest d'Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc rosat
• Duramen: Marró rosat a vermell clar, que s'enfosqueix amb la llum
• Fibra: Recta, amb freqüència entrellaçada de lleugera a mitjà
• Gra: Mig
• Defectes característics: Tensions de creixement, cor tou.

Impregnabilitat

• Albura: mitjanament impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, encara que existeixen riscos de deformacions per tensions de creixements
• Assecat: Fàcil i ràpid. Lleuger risc de deformacions, sobretot amb fusta entrellaçada molt acusada
• Raspallat: Risc de repel amb peces amb la fibra entrellaçada
• Encolat: Sense problemes
• Clavat i cargolat: Fàcil
• Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 510 kg/m3 semi lleugera
• Estabilitat dimensional
• Coeficient de contracció volumètric 0,41 % fusta estable
• Relació entre contraccions 1,52% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,9 fusta tova

Acajou

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 760 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 94.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 460 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela a les fibres 600 kg/cm2

Acajou

Observacions

Clara diferència de color entre la albura i el duramen