Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de
serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE)
s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Dades Identificatives
L'empresa titular d'gabarro.com és Gabarró Germans, SA (d'ara endavant Gabarró), amb domicili a aquests efectes en Crtra. Torre Romeu, S / N nombre de CIF: A08445983 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom
3332, Llibre 2693 de la Secció 2ª de Societats, Foli 144, Full 35516.
Correu electrònic de contacte: webmaster@gabarro.com

CONDICIONS D'ÚS
Les presents condicions legals regulen l'ús permès d'aquesta pàgina web que Gabarró Hermanos, SA, d'ara endavant, (GABARRÓ) posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. Si no està conforme amb aquestes condicions legals ha d'abandonar aquesta pàgina web.
L'usuari s'obliga a utilitzar la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, s'haurà d'abstenir de:

Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts.
Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.
Usar o instal·lar programes o dispositius capaços d'invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per GABARRÓ, estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.
Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa de GABARRÓ.
Fer còpia o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés de GABARRÓ.
Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la llei o la bona fe.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
GABARRÓ, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l'usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. GABARRÓ, ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l'estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l'usuari.
GABARRÓ, no es fa responsable dels comentaris o opinions abocades pels usuaris. Si detecta algun contingut inapropiat o que infringeixi la llei o drets de tercers, pot comunicar-ho a la nostra adreça de correu electrònic

REGISTRE DE USUARIS
L'accés i utilització de determinats apartats d'aquesta pàgina web, requereixen el previ registre com a usuari. No s'admet el registre d'usuaris menors d'edat. GABARRÓ es reserva el dret a verificar la informació facilitada per l'usuari. Un cop registrat a la nostra web, podrà en qualsevol moment accedir, modificar o cancel·lar les dades en el seu perfil d'usuari.
GABARRÓ adverteix l'usuari que podran ser rebutjades les peticions de registre realitzades de forma fraudulenta o en vulneració de normes o drets de tercers, podent a més ser donats de baixa com a usuaris si infringeixen les presents condicions legals o les advertències i requeriments que els dirigeixi GABARRÓ respecte a comportaments que vulnerin les polítiques i normes que regeixen aquesta pàgina web.
Els usuaris són responsables per qualsevol acció duta a terme amb el seu nom d'usuari o el seu compte. L'usuari és responsable de l'ús i confidencialitat de la seva contrasenya d'accés al seu compte, davant de qualsevol sospita de que la seguretat de la seva contrasenya ha estat compromesa haurà de procedir a modificar-la immediatament.
L'usuari es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web de GABARRÓ i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es compromet a no realitzar les següents conductes:

Suplantar identitats, proporcionar informació falsa o pertanyent a altres persones en el seu registre o perfil d'usuari.
Cedir a qualsevol persona física o jurídica, el nom d'usuari i la clau que tingui assignada l'usuari registrat.
Introduir continguts que vulnerin drets de propietat intel·lectual o industrial, incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.
Introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o atemptatori contra drets de tercers.
Realitzar comentaris a la pàgina que insultin, calúmnies o faltin a la deguda consideració a altres usuaris registrats, membres de GABARRÓ o tercers, així com utilitzar llenguatge groller i malsonant.
Provocar danys en els sistemes físics i lògics de GABARRÓ, dels seus proveïdors, usuaris o de terceres persones.
Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Suprimir, eludir o manipular les mesures de seguretat implantades per GABARRÓ.
Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o continguts.

ENLLAÇOS
GABARRÓ declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta web. GABARRÓ no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquest web són propietat de GABARRÓ, o disposa en el seu cas, del permís per al seu ús i / o explotació.
Els usuaris d'aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment GABARRÓ.